blijf gebrekkig

blijf gebrekkig

HET LEVEN ALS EEUWIGDUREND
SANATORIUM

EEN HERSTELLINGSOORD
VOOE EEN IEDER DIE KREUPEL LOOPT, MANK GAAT,
OF ZIENDE BLIND IS EN HORENDE STOKDOOF

DE GRENS TUSSEN HEEL EN KAPOT IS FYSIEK ZEER DUN,

EN MISSCHIEN VOORAL EEN UITERST
FRAGIEL PRODUCT VAN ONS DENKEN?

WIJ ZIJN VOORTDUREND BEZIG ONS TE HERSTELLEN, AAN TE PASSEN, IN ALLE OPZICHTEN

HET LEVEN ALS EEUWIGDUREND
SANATORIUM

EEN HERSTELLINGSOORD
VOOE EEN IEDER DIE KREUPEL LOOPT, MANK GAAT,
OF ZIENDE BLIND IS EN HORENDE STOKDOOF

DE GRENS TUSSEN HEEL EN KAPOT IS FYSIEK ZEER DUN,

EN MISSCHIEN VOORAL EEN UITERST
FRAGIEL PRODUCT VAN ONS DENKEN?

WIJ ZIJN VOORTDUREND BEZIG ONS TE HERSTELLEN, AAN TE PASSEN, IN ALLE OPZICHTEN

INFO

FOTO

BEGIN

INFO

INFO

INFO
sanatorium stage

FOTO’S
sanatorium stage

ONTSTAAN
sanatorium stage