Project omschrijving

Maken of gemaakt worden?
Een bloedrood weefgetouw en een roze skelet, een paar zakken met draden..
Een huid? Een doodskleed?

‘Zoo werk ik aan ’t ruisend
weefgetouw van den tijd
en schep ik het levend kleed
der Goddelijkheid’ 

J.W. Goethe